Zajmowanie się gospodarstwem

 

drzewko owocowe

Harmonogram prac

W ten sposób przygięte gałązki pozostaną do
jesieni, po czym sznurki można usunąć, a gałęzie zachowają
łukowatą formę i nadal. Dalsza konserwacja
sadu polegać będzie na starannym oczyszczaniu
ziemi z zielsk, a następnie na walce z chorobami
i owadami. Drzewa cytrynowe corocznie muszą być spryskiwane
mlekiem wapiennym, nie tylko pnie, ale całe korony
z gałęziami, raz na wiosnę przed i po rozwinięciu
się liści, i na jesieni po opadnięciu liści, także
spryskiwać drzewa należy zielenią paryską dla zniszczenia
grzybka tak na liściach, jak i zawiązkach
owocowych lecz w tym wypadku spryskiwać po rozwinięciu
się liści i po zupełnym kwitnieniu, w żadnym
zaś razie nie można drzew spryskiwać w trakcie
kwitnienia.

Ponieważ w wiecznym ogrodzie będą tylko owoce
wyborowe to muszą one być bardzo starannie
zbierane, a szczególnie do wysyłki dobrze pakowane.
Ponieważ w sadzie będą same prawie drzewa
niskopienne, to zbiór owoców będzie łatwym, ale
w każdym razie należy owoce zdejmować ręcznie,
od razu układając do naczyń osobno wyborowe
i średnie.

Czereśnie i wiśnie pakować do łubianek 2 kilowych,
śliwki do łubianek, ale warstwami
przekładanymi liściem, przy czym • owoce układać
ścisło jeden przy drugim, stroną zarumienioną do
góry. Po wypełnieniu łubianki nałożyć na wierzchnią
warstwę liści i owoce wieczkiem mocno przycisnąć,
aby przy przewozie nie obcierały się. Gruszki i jabłka
układać w skrzynki drewniane 10-cio kilowe dla
owoców letnich i 20-to kilowe dla zimowych. Owoce
ścisło układać warstwami, przekładanymi wełną
drzewną, na górną warstwę dać grubiej wełny, aby
po przybiciu wieka, owoce były mocno ściśnięte.
Brzoskwinie i morele pakować do łubianek 3 lub
5-cio kilowych warstwami, przełożonymi ścinkami
papierowymi lub watą pośledniego gatunku i tutaj
łubianki muszą być ścisło pakowane. Winogrona
pakować do białych koszyków, spód i boki wyłożyć
papierem, grona układać warstwami przełożonymi
liściem winogronu, po ułożeniu mocno wieczkiem
przycisnąć.

Orzechy włoskie przesyłać w workach 50-cio
kilowych, przedtem jednakże dobrze wysuszyć na
słońcu i wietrze, lub na przewiewnej górze, orzechy
włoskie mają ziarna przerośnięte gąbczastą materią,
która w sobie długo zatrzymuje wilgoć, ta ostatnia
zaś wywołuje tworzenie się w orzechach pleśni, niszczącej
ziarno i dla tego właśnie cena orzechów włoskich wzrosła i
należy dobrze przed wsypaniem do worków wysuszyć,
rozkładając cienką warstwą w miejscu przewiewnym.
Tak samo postępować należy i z orzechami laskowymi
tureckimi, te ostatnie do natychmiastowego
użytku, zbiera się z pokrywą nasienną i wysyła
w łubiankach 5-cio kilowych.