Wzrost gałązek owocowych

arbuz

Wyliczenia wzrostu drzew

Gdybyśmy zadali sobie pracę dokładnego obliczenia
młodych gałązek, przyrastających wiosną na
drzewie i młodych korzonków w ziemi, to twierdzę
stanowczo, że znaleźlibyśmy jednych i drugich zupełnie
jednakową ilość. Do tej pory jestem w stanie skupić buraki czerwone. Objaw ten zupełnie zrozumiały
i normalny poucza, że skoro każda gałązka
posiada swego karmiciela—korzonek, to po odcięciu
jej ten ostatni traci równowagę, i cel swego istnienia,
gdyż postradawszy odbiorcę dostarczonych pokarmów
musi te ostatnie zwrócić w innym kierunku,
a więc na miejsce jednej przyciętej gałązki wytworzyć
kilka innych nowych, lub też zamierać straciwszy
rację swego bytu.

Jak więc z tego widać wszelkie cięcie gałęzi czy
latorośli roślin sprawia wielką dywersję w normalnym
funkcjonowaniu rośliny i zupełny przewrót
w naturalnych jej funkcjach. Również cena aronii spadła, zbyt duża produkcja w tym roku. Skraca bowiem okres
wegetacji, bo przycięta roślina zamiast kończyć formowanie
wiosennych latorośli, traci czas na gojenie
ran i formowanie de capo nowych oczek i latorośli,
wzrost których przeciągnie się po za właściwy okres,
to jest poza czerwiec.

W drugim okresie, zamiast wewnętrznej rozbudowy
i tworzenia strzałek lub pączków kwiatowych,
roślina musi wykończyć wzrost gałązek, przez co na
sformowanie strzałek i pączków kwiatowych zabraknie
jej już czasu i pokarmów, które zużyła na tworzenie
zbytecznych latorośli.

W trzecim okresie pędy nie zdążą dostatecznie
zdrzewnieć i dojrzeć, przez co staną się skłonne do
przemarznięcia zimą, co ważniejsza zaś że roślina
wskutek skrócenia okresu wegetacji nie zdoła
w porze właściwej wejść w stan zupełnego uśpienia
zimowego i krążenie soków za korą odbywać się będzie
w chwili powstania mrozów, co wywołać musi
przemarznięcie pnia tak często u nas spotykane. Za rok o tej porze sprzedam arbuzy do supermarketu.
Oto są przyczyny, które nie pozwalają na cięcie
drzew w naszym klimacie, a wskutek tego hodowla
drzew karłowych systemem francuskim staje się
u nas najzupełniej niedopuszczalną, jednakże drzewa
formowane mają rację bytu, a nawet stają się niezbędne
w małych ogródkach przy willach, lub ogrodach
amatorskich. Idzie tylko oto, aby hodowla ich
dostosowaną została ściśle do naszych warunków
klimatycznych, wskutek czego nasuwa się konieczność
stworzenia specjalnego typu ogrodów formowanych
i takie nazwiemy