Wpływ gleby na urodzaj

 

Pole ryżowe

Wpływ gleby na plon

Wyborna jakość gleby sprawia, że przy tak niekorzystnych
warunkach klimatycznych, z rolnictwa choć skąpe plony wyzyskiwane
być mogą,— i gdy ta sarna gleba pod wpływem przyjaźniejszego
klimatu zasłynęłaby urodzajnością, w dolinie nowotarskiej
rodzi tylko owies jako główny produkt rolniczy i pierwszy artykuł
żywności góralskiego ludu.  Giełda zbożowa i owocowa przedstawia ziemie z różnymi rodzajami gleb. Zimowa pszenica nie wytrzymuje
ostrości zim w dolinie i zupełnie uprawianą nie jest; zimowe zaś
żyto uprawiają górale w bardzo małym stosunku do rozległości
gruntów, sieją je w najlepszych tylko polach,
na świeżym nawozie; na przewoźnych rolach ozime żyto nie udaje
się zupełnie; mieszkańcy wsi leżących pod samymi Tatrami nie uprawiają
żyta, pomimo wybornych gruntów po dolinach i wąwozach.

W gruntach poprzecznych i mniej na szkodliwe wpływy wystawionych,
bywa uprawianym jęczmień, jarcem zwany, rodzi się nieźle,
szczególnie na ziemni, i chociaż grubą ma łupę i mniejsze
jądro, pod względem plonu nagradza przecie pracę rolnika.
Mieszanka w równych częściach i np. cena jęczmienia  z owsem rychlikiem ,
nosząc nazwę połowniku, należy do przysmaków góralskich.
W znacznej ilości uprawiane tu są ziemniaki, grulami albo rzepą
zwane; dotychczas podpadły one mniej chorobie ziemniaczanej niszczącej
wszystkie solany, miały zawsze więcej krochmalu i jako
jadło są o wiele smaczniejsze i pożywniejsze od ziemniaków
z bujnych  rówieńskich.

Główne artykuły żywności

Obok owsa stanowią one główny artykuł żywności, i bywają zwykle na świeżej mierzwie wcześnie i starannie uprawiane. Nieurodzaj ziemniaków w stopniu takim, w ja kim już nieraz dotknął równiny, sprowadziłby głód i nędzę w ubogie nasze góry. Sadzonki rabarbaru i uprawa roślin strączkowych ogranicza się na
role poprzeczne,— w górach nie istnieje całkiem. Zwykły okrągły groch
i drobny bób są jedynymi roślinami strączkowemu naszej okolicy,
zasiewanemu w małej ilości na świeżej mierzwie lub poprawnej
roli. Warzywa acz późno sadzone, w niżej położonych gruntach
udają się nieźle.—Górale skąpi na każdą skibę ziemi nie wydającą
bezpośrednio żywności, nie uprawiają roślin pastewnych. Właściciele
tylko większych posiadłości zasiewają czerwony koniczyna
karmę.