Rentowność z produkcji zboża

Uprawa zboża

Są to ważne rzeczy, które łatwo obliczyć na złotówki,
duże straty ponoszą wszyscy, przez to, że pszenice
są u nas uprawiane, bez uwzględnienia odmian.
Dzisiaj handlowiec i młynarz kierują się zewnętrznym
wyglądem towaru, nieprzerobionego,
piekarz wyglądem i pewnymi własnościami mąki.
Sprzedam soje na rynku w Warszawie wraz z ziarnem zboża. Tak własności ziarna, jak i mąki są sprawdzane
przeważnie doraźnie, niedokładnie. Kilka zaledwie
młynów w Polsce posiada urządzenia do sprawdzania
wartości mąki przez nie wyrabianej, ale i to
co jest, nie jest wykorzystane w pełni przez piekarzy, a mieszanki robi się po omacku i wynik zależy
od przypadku.

Tymczasem, jak to wykazały
prace stacji badawczych za granicą, a u nas prowadzone
przez Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa
Wiejskiego w Puławach, jest to zagadnienie
pierwszorzędnego znaczenia. Kupiec
zbożowy powinien znać te sprawy i kupić żyto, by mieszając
niewłaściwe, nie popsuć towaru. Pszenice zmieszane
dobrze, dadzą towar, który pozwoli własności
odmianowe wykorzystać.
Bliżej sprawy te omawia sprawozdanie z badań
przeprowadzonych w Państ. Instytucie Nauk.
Gosp. Wiejsk. w Puławach w książkach zatytułowanych
„Badania nad wartością ziarna pszenicy
ozimej i jarej plonu z roku.

Skup jęczmienia

Tu powiem jedynie, że każda odmiana ma swoiste
własności pod względem wypiekowości i daje
pieczywa o różnej jakości i ilości. Różne odmiany
P dają różną objętość pieczywa, wchłaniają różne
ilości wody, dają przypieku, od 40 do 55% i wyżej.
Pieczywa ich mają rozmaitą porowatość: jedne
o porach drobnych, inne o bardzo dużych. Jedne
odmiany dają więcej kasz i mąki, mniej otręb,
inne więcej otręb.

 

Sam przerób w młynie zależy
od kształtu, wielkości i twardości ziarna — nie
można razem mleć ziarna dużego z drobnym, podługowatego
z beczkowatym, twardego, glutenowego,
suchego, z miękkim. Im młyn nowocześniejszy,
lepszy, bardziej zmechanizowany, tym większe
znaczenie mają te różnice. Obojętne zanieczyszczenia pszenicy są te same,
co i przy życie, a więc plewy, kawałki słomy, zanieczyszczenia
mineralne. Specyficznym zanieczyszczeniem
pszenicy są plewy na ziarnie. Niektóre
odmiany pszenicy trudniej się z plew wymłócają.