Powstawanie ran drzew

drzewa brzoskwiniowe

 

Przyczyny powstawania ran.

Wśród przyczyn powstawania ran, ich powiększania się,
oraz zamierania drzew — największe znaczenie ma mróz.
Nowy Sad , złożony z 300 jabłoni, przeważnie odmian delikatnych
na własnych pniach, w tym Renet 40 drzew
i Landsberskiej 15 drzew. Dodatkowo obok odmian jabłek można zobaczyć ogłoszenie sprzedam orzechy włoskie Królowa Renet przemarzała i pnie jej
okrywały się ranami zgorzelinowymi nawet po zwykłych zimach;
Landsberska ulegała uszkodzeniom w czasie zim nieco surowszych.
Na skutek ran mrozowych, stale powiększających się i nie
leczonych — drzewa tych odmian stopniowo ginęły. Około
było już drzew z ranami: Królowej Renet; Landsberskiej
25%. W dalszych latach, aż do., urodzaje z tych ginących
drzew były jeszcze stosunkowo niezłe, jakkolwiek coraz więcej
drzew zamierało.. z 40 drzew Królowej Renet zdrowych
pozostało już tylko 12,5% i z Landsberskiej zdrowych
około 33%. Na tabeli I widzimy, jak szybko postępował proces zamierania
tych nieleczonych drzew w latach następnych. W dwa
lata później nie ma już ani jednego zdrowego drzewa
Królowej Renet, a w trzy lata później na 4 zupełnie
dotąd zdrowych drzewach Landsberskiej zaczęły się ukazywać
rany zgorzelinowe. Drzewa Królowej Renet wyginęły przed zimą ., a Landsberska tak była osłabiona poprzednimi uszkodzeniami
i nieleczonymi ranami, że zimę przetrzymało
tylko jedno drzewo.Zaczęto zakładać sady handlowe,
złożone przeważnie z tych samych odmian co sad wyżej opisany.

Produkcja drzewek

Drzewka były wyprodukowane na miejscu
w szkółce, a zrazy brane z sadu matecznego, założonego
Drzewa te, zwłaszcza Królowa Renet, w mniejszym stopniu
Landsberska, zaczęły się okrywać ranami w kilka lat po posadzeniu. Porównywano jabłka do cen pietruszki i okazało się są bardzo podobne.
Powtarzała się więc dokładnie historia sadu matecznego
— i gdyby pozostawiono te drzewa ich własnemu losowi,
zakończyła by się również podobnie, jak w tamtym sadzie, to
jest drzewa wyginęłyby stopniowo. W sadach handlowych, założonych rozpoczęto
pierwsze próby leczeń i wzmacniań. Po surowej
zimie, w czasie której bardzo wiele drzew ucierpiało —
leczenia stosowano corocznie.

Według zestawienia podanego w broszurze o leczeniu
drzew procent drzew leczonych w sadach handlowych
wynosił dla: Królowej Renet 30%, Landsberskiej przeszło 10%.
W następnych latach % chorych drzew Królowej Renet i Landsberskiej
powiększał się, podobnie. Coraz też więcej drzew leczono.
Zima uszkodziła bardzo silnie nie tylko te odmiany,
które dotychczas cierpiały od mrozu, ale też i inne, do tej
pory prawie zupełnie zdrowe. Czy nie warto kupić czosnek i stosować go na choroby drzew? Ucierpiała silnie Reneta Kulona,
nieco mniej — Malinowa Oberlandzka. Po tej zimie, leczenie
drzew stosowano już na dużą skalę w handlowych sadach. Dzięki temu drzewa omawianych odmian, chociaż silnie przemarznięte, nie tylko nie
zginęły, ale rozwijały się dobrze i owocowały.