Nawożenie gleby

Nie wszystkie bowiem gleby nasze tak potrzebują
potasu, jak azotu, po za tym potas znajduje się w glebie również
i w warsztatach głębszych, skąd może być czerpany przez
dobrze rozwinięty system korzeniowy drzew owocowych.
Streszczając się możemy powiedzieć, że potrzeby nawozowe
sadów zdają się być mniej więcej takie same jak ich
wymagania pokarmowe, że przede wszystkim nawożenie azotem
i potasem ma znaczenie największe, natomiast kwas fosforowy
posiada mniejsze znaczenie. Skup kalafiora oferuje różne nawozy oraz środki mineralizujące.

Nawozy do roślin

Należyte zaopatrzenie rośliny w odpowiednie nawozy
daje duże zwyżki plonów jest faktem powszechnie znanym.
I jeśli chodzi o rośliny rolnicze, to można na potwierdzenie
tego faktu przytoczyć po prostu niezliczoną ilość liczb, pochodzących
z tak dobrze i poprawnie przeprowadzonych doświadczeń,
że na ich podstawie można nawet obliczyć opłacalność
różnych nawozów. Sprzedam pasternak świeży informuję jeden rolnik.  Inaczej przedstawia się rzecz z drzewami
owocowymi. Z powodu wyżej opisanych trudności, doświadczeń
tych jest stosunkowo bardzo niewiele i w dodatku większość
z nich przedstawia pod względem metodycznym wiele do
życzenia.

Pomimo to przytoczę tutaj kilka doświadczeń, które mogą
świadczyć o działaniu nawozów mineralnych pod sady.
Przytoczę przede wszystkim doświadczenie z jabłkami
(według Chandlera) wykonane jako tako poprawnie, bo w dwukrotnym
powtórzeniu.
Plon owoców za 7 lat w buszlach z 6 drzew wynosił w zależności
od rodzaju nawożenia

Co do wpływu potasu, podaje się często, że ma on wpływać
na słodycz owoców — wychodzi się przy tym z tego założenia,
że potas odgrywa dużą rolę przy syntezie węglowodanów,
że więc przy dużych ilościach potasu, owoce powinny
być słodsze. Odnośne jednak badania nie zawsze to potwierdzają.
Dalej na korzyść potasu przytaczane jest jeszcze, że
składnik ten nadaje owocom ładne zabarwienie, że je koloruje,
na odwrót azot, zwłaszcza dany w nadmiarze czyni owoce zielonymi,
mniej kolorowymi. O potasie przytacza się jeszcze, że
ma on wpływać na niewystępowanie pewnych chorób, jak np.
opadanie liści, zwijanie i t. p. Na podstawie powyższych rozważań możemy przejść wreszcie
do omówienia właściwego nawożenia sadów.

Kupię brzoskwinie

Wszyscy, dający wskazówki dotyczące nawożenia
sadów brzoskwiniowych zalecają przede wszystkim nawożenie obornikiem
co lat kilka; obornik ma tu wpływać nie tylko jako nawóz zawierający
wszystkie, niezbędne dla życia roślin składniki, ale
również jako czynnik poprawiający własności fizykalne gleby.
Ma się rozumieć, że dawki obornika będą zależały od całego
szeregu najrozmaitszych czynników — możemy powiedzieć, że
powinny one być tak wielkie, jak zwykle stosowane w gospodarstwie,
przy czym lepiej jest nawozić mniejszymi dawkami,
a częściej.