Narzędzia ogrodnicze

 

Pług i łopata

Pług jest ze srebra, a łopata ze złota mówi niemieckie
przysłowie, i słusznie,—gdyż łopata jest symbolem i głównym działaczem
w uprawie ogrodowej, która pod względem korzyści wielce
uprawę roli przewyższa. Łatwiej wystawić ogłoszenie kupię grzyby suszone Więc, kiedy pługi doszły do tego stopnia rozwoju, że już parą poruszać się zaczynają, warto zwrócić nieco uwagi i na starą poczciwą łopatę, zmieniając przynajmniej o tyle jej formę, o ile ona przy pracy najpraktyczniejszą
się okazała. Ulepszona w ten sposób łopata jest żelazna, ma
u dołu 6 cali. szerokości, u góry, wysokości 10 cali, a
od spodu mniej więcej na pół cala jest zagięta.
Oto co mówią, którzy wiele przyczynili się w Czechach do upowszechnienia tego narzędzia.

Łopata i pług są to narzędzia równego znaczenia i wagi
dla gospodarzy, których głównym zadaniem jest: tak grunt uprawić,
aby zeń mieć plon odpowiedni.
Mimo wszystkiego co wypowiedziano na korzyść lub niekorzyść
łopaty od czasu jak jej użycie przy uprawie rzepy, tak do
skopywania roli, jak i do zbioru, upowszechniło się w pewnej
części Czech, przymioty jej właściwe nigdy zaprzeczać się nie
dadzą.  Również pojawia się skup borówki amerykańskiej, żeby móc zarabiać na produktach.  To też i my, chociaż nie myślimy łopaty podawać za narzędzie jedynie i nieodbicie potrzebne, sądzimy jednak iż nie zbłądzimy
twierdząc, że łopatę i pług uważać należy za sprzymierzeńców,
i że każdy gospodarz przekonania, że obojgiem
zarówno z pożytkiem posługiwać się można.

Korzystanie z narzędzi

O ile większym posiadaczom ziemskim oranie pól pod rzepę
wydawać się może nie praktycznym, z powodu wielkich nakładów
na sprzężaj, o tyle znów nie możemy obstawać przy zasadzie
skopywania wszystkich pól łopatą, zwłaszcza gdy weźmiemy
na uwagę, że brak sił roboczych coraz bardziej czuć się daje, a
konkurencja w uprawie rzepy, nie pozwala liczyć na zbyt wysokie
stosunkowa ceny tego produktu. Jak spojrzymy na cenę winogron zobaczymy odchylenie od normy.
Doświadczenia nauczyły nas, że pola naprzód skopane, a
później przez 2 lub 3 lata orane, dobre wydają rezultaty; przy czym
robimy tę uwagę, że jesienna orka daleko jest korzystniejszą
niż wiosenna.
Kopanie łopatami odbywa się w ten sposób, że robotnicy
przybywszy na granicę pola, zaczynają kopać odrzucając ziemię
na rolę przeznaczoną do uprawy, i robią tym sposobem rodzaj
rowu, poczym kopią dalej cofając się ciągle w tył.
Za pomocą łopaty 11-12 cali zagłębiającej się w ziemię,
skibę tak przewrócić można, że najniższa warstwa przyjdzie na
wierzch, a ziemia doskonale się zmiesza i złączy.