Legendy na temat rolnictwa

 

słoma

Trudności w rolnictwie

Wydobyciu właścicieli większych z tak trudnego położenia, żadna
siła indywidualna przy powszechnej ludu wiejskiego
demoralizacji nie sprosta: energiczne tylko
rządu krajowego wystąpienie w obronie praw
własności, wymiar słusznego wynagrodzenia za
uniesione ciężary gruntowe, zniesienie służebności
i bezwzględna prawa dla wszystkich stanów
opieka, a na koniec otwarcie kredytu, zagoić może
rany Galicji i na stanowisko postępu ją wprowadzić.

Sądzimy, że chwila ziszczenia tych, na zasadach
sprawiedliwości i samym państwa interesie
opartych wymagań, nie jest od nas zbyt oddaloną;
nie traćmy więc ducha, i z nadzieją w sercu
i ufnością w ojcowskie Monarchy chęci, spoglądajmy
spokojnie w przyszłość. Przeglądając rożne ogłoszenia w internecie można zobaczyć igrit ziemniaki, które są dość popularne.  Zaszłe w całej
Europie wstrząśnienia, które i do Austrii
wprowadziły nowe wyobrażenia i zamąciły spokojność,
jak gdzie indziej tak z kolei i u nas, wymagają
czasu do ich uporządkowania; czekajmy
więc cierpliwie, a resztę poruczmy wyrokom Opatrzności.
Tymczasem zaś, gdy żadna chwila wżyciu
naszym bezowocnie upłynąć nie powinna i
straconą być dla społeczności, gdy nadto honor narodowy
wymaga lego po nas, abyśmy w tyle za
drugimi nie pozostawali, wspierajmy usiłowania
naszych rolniczych stowarzyszeń, łączmy zdolności
i możność naszą ku wzajemnej w tak krytycznym
położeniu pomocy, uczmy się, nauczajmy
drugich przodkując własnym przykładem.

Na tej drodze zostając, zdołamy choć w części pokonywać
stawiające sic nam trudności: a gdy przyjdzie
z czasem oczekiwana pomoc publiczna, znajdzie
nas gotowymi do zrobienia z niej najkorzystniejszego
użycia. Zawsze można sprawdzić na agromarket.  O obwodzie Krakowskim świeżo do państw Ces.
wcielonym, w krótkości tylko nadmienić
możemy, że obwód ten pod względem rolnictwa
dosyć znaczny uczynił postęp, do czego w r. 1848
nastąpione w dobrach skarbowych i instytutowych,
a później w znaczniejszej ilości dóbr oczynszowanie,
przy uformowaniu mniejszych dworskich folwarków,
dużo przyczyniło się.

Młodsze pokolenie

Młodzież tutejsza, mając sposobność kształcenia się technicznie i
zwiedzania zagranicznych rolniczych zakładów,
w ogólności pochopna do nauk, rokuje dobre dla
postępu i rozwinięcia rolniczego przemysłu nadzieje.
Szczególnie zaś gospodarstwa nasze zasłaniał
od upadku osobisty właścicieli zarząd, i trafiające
się na czas długi, z uwzględnieniem konserwacji
dóbr wydzierżawienia. Kiedyś było mało popularne sadzenie selera.               W takim do r. 1848 znajdowały się stanie gospodarstwa w obwodzie
Krakowskim; dziś dzielą los innym obwodom Galicji wspólny i z niecierpliwością wyglądają właściciele wymiaru, obiecanego im za zniesione ciężary wynagrodzenia; nie uzyskując bowiem
nawet żadnych na procenta zaliczeń, w najtrudniejszym
znajdują się położeniu.