Korzenie drzew owocowych

kalarepa

Wpływ gleby na korzenie

Jak więc głęboką część litosfery powinien ogrodnik traktować
jako ,,glebę”? Oczywiście co najmniej tak głęboką, jak
głęboko sięgają korzenie roślin! To jest? — to jest jedna
z niewiadomych naszego zagadnienia, tak samo jak, a właściwie
dlatego, że jest jedną z niewiadomych sadownictwa z jednej
strony, a gleboznawstwa z drugiej. Ogłoszenia sprzedam jagody są kolejnymi niewiadomymi. Pojedyncze, nie wiadomo
w jakim stopniu miarodajne obserwacje i pomiary zasięgu korzeni
krzewów i drzew leśnych świadczą, że głębokość ta bywa
bardzo znaczna.

Krańcową, być może, a w każdym razie niemal nieprawdopodobną
jest głębokość zasięgu korzeni łozy,
stwierdzona w stepie. Podaję o tern w dosłownym tłumaczeniu
,W stanicy w studni głębokości 8 sążni, która przed 15 laty była obsadzona— po 12 latach korzenie dosięgły 8 sążni i właściciel tej studni by dostać wody, musi obcinać korzenie co rok. Przy kopaniu jamy
w młodym 6-cio letnim lesie zwrócono uwagę na korzenie otaczających
jamę dąbków, jesionu amerykańskiego i klonu polnego.
Jama dokopana do 2 Li sążnia. Trzonowy korzeń dębu
na tej głębokości miał grubość pióra gęsiego. Liczne są na tej
głębokości korzenie klonu i jesionu. Korzonki snują się po
chodnikach, przy czym korzonków
jesionu sterczy z tych chodników po 8— 10 sztuk
grubości nitki surowej”.

Sytuacja na rynku

Autor tej wzmianki w piśmie jest zdania, że drzewa mogą czerpać swoimi korzeniami wodę gruntową z głębokości 10 sążni ( = 21.4 m.). Wystawiłem ogłoszenie skupię kalarepę na giełdzie.
Do przytoczonych tu danych z literatury dorzucę garść
wskazówek, opartych na własnym materiale. Tu w twej sali
w stole oszklonym mamy okaz korzenia brzózki kilkunastoletniej,
odcięty w gruncie, gdzie brzózka rośnie, na głębokości
6-tego metra. Widzicie Państwo korzeń okorowany grubości
około 2 cm. średnicy, dopiero tu na tej głębokości, zaczynający
puszczać pędy boczne. A więc czynna część korzeniowa
zaczyna się dopiero w szóstym metrze ,,gleby”. Cena jagody kamczackiej w poprzednim roku buła wyjątkowo niska. Brzózka ‚ta
rośnie pod Krzemieńcem na zboczu wąwozu, w terenie losowym.

W N około rzeczki widziałem w urwiskach
brzegowych korzenie sosny grubości paro centymetrowej
na głębokości kilku metrów.
Nad brzegiem rzeki w lasach nadleśnictwa
widziałem w urwiskach brzegowych świeżych —
układy korzeniowe drzew sięgające kilkunastu
m. od powierzchni.