Analizowanie przyczyn lepszych zbiorów

 

pietruszka

Sadzenie różnych odmian

Posadzono na tej kwaterze 92 drzewa Królowej
Renet (pozostałe, były to drzewa innych odmian). Już w 5 lat
po posadzeniu młode drzewa zaczęły chorować, powstawały na
nich rany zgorzelinowe głównie w dolnej części pnia, a także
i w rozwidleniu. W tym okresie, t. j.. zginęły 3 młode
drzewka. Różnice widać w ilości ogłoszeń na internetowej giełdzie rolnej. Zastąpiono je nowymi, których nie będziemy brać pod
uwagę w naszych zestawieniach. Rozpatrywać będziemy w dalszym
ciągu wyłącznie historię tych tylko drzew Królowej Renet,
które posadzone były. W następnych latach drzewka
w dalszym ciągu bardzo cierpiały od mrozu a surowa zima
uczyniła wśród nich duże spustoszenie. W czasie tej
zimy przemarzło i w ciągu następnych 3 lat zginęło jeszcze 15
drzew, tak, że (w 11 lat po posadzeniu), z pierwotnej
liczby pozostało już tylko 74 drzewa. I wtedy właśnie,,
rozpoczęła się intensywnie prowadzona walka o uratowanie
drzew pozostałych.

Leczenie drzew

W roku były leczone na kw. VII ,,A“ 4 drzewa Królowej
Renet, leczenie zastosowano do dalszych 25
drzew. Było zatem drzew leczonych. Od tego
roku zginęły już tylko 2 drzewa. Latem
z pierwotnej ilości żyły 72 drzewa. Skupię pietruszkę świeżą zamiast jabłek. Zdrowotność tych drzew zestawiono
poniżej. Zestawienie to tłumaczy nam, czemu należy przypisać, że
od 1923 r. wymieranie Królowej Renet zostało zahamowane:
z pośród drzew, zranionych w jakikolwiek sposób — blisko 90%
jest leczonych, a spośród drzew zupełnie zdrowych ponad 60%
wzmacnianych. Razem leczonych i wzmacnianych w stosunku do
całej ilości drzew — 76%. Jeżeli chodzi o metody leczenia, stosowane
na tej kwaterze od roku, to najczęściej wszczepiane
były odrosty korzeniowe, czasem pędy, wyrastające z pod rany,
w niewielu wypadkach zastosowano szczepienie mostowe.
Wzmacniano pnie drzew przez wszczepianie odrostów korzeniowych
i dosadzonych dzików.

Rany zgorzelinowe zalewały na ogół
zupełnie dobrze, jak również i niewielkie rany mechaniczne, zaobserwowane
w kilku wypadkach. Skutki przemarznięcia nie były widoczne od razu, lecz dopiero
w dwa lata po mroźnej zimie. W lecie zginęły
dwa drzewa. Jednak w następnych latach żywotność drzew
poprawiała się stopniowo. W 88% drzew na tej kwaterze
było zupełnie zdrowych, 86% leczonych. Ilustruje
stan ilościowy drzew w poszczególnych latach.

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na wzmacnianie delikatnych pni. Warto porównać w ogłoszeniu przy sprzedam limonki. Leczenia prowadzi się
w dalszym ciągu dla ratowania drzew uszkodzonych, (zwłaszcza
z ranami zgorzelinowymi), i utrzymania ich jak najdłużej w stanie
dobrej żywotności i owocowania, jednakże środek ciężkości
naszych zabiegów przesuwa się coraz bardziej w kierunku
wzmacniania. W ciągu ostatnich 2—3 lat przy wszystkich
prawie drzewach odmian delikatnych na własnych pniach, nawet
zupełnie zdrowych, dosadzono od strony południowo-zachodniej
młode drzewka Antonówki i Kronselskiej, które następnie
wszczepia się powyżej delikatnego rozwidlenia.